Tin tức:
Back
Thông tin sản phẩm
Danh mục

Thép gân

Hệ thống sản xuất thép gân tạo ra trên bề mặt thanh thép các gân lồi lên có dạng đốt tre hoặc xương cá, làm tăng lực liên kết giữa thanh thép và bê tông. Do đó sự kết hợp của hai vật liệu có thể tạo ra cường độ gắn kết cao hơn.

Tiêu chuẩn quốc gia     Quy phạm kích thước            Quy phạm chất liệu
TCVN 1651-2 D6~D50 CB300-V, CB400-V, CB500-V, CB600-V
GB 1499-2 D6~D50 HFB400, HRBF400, HRB400E, HRBF400E, HRB500, HRBF500, HRB500E, HRBF500E
CNS 560 D10~D50 SD280, SD280W, SD420, SD420W, SD490W
ASTM A615 #3~#14 GR40, GR60, GR75, GR80
ASTM A706 N3~N14 GR60, GR80
JIS G3112 D6~D51 SD295, SD345, SD390, SD490
KS D3504 D6~D51 SD300, SD400, SD500, SD400W, SD500W, SD400S, SD500S

Deformed bar

Other production research and development:

  • 1. Ultra-high Tensile USD685/USD785 rebar: Can be applied in high-rise buildings and significantly enhance the buildings’ ability to resist earthquakes.
  • 2. Compact Coil: Small volume, no axial twist, easily loaded and shipped, and conserving of materials.