Tin tức:
Back

Quản lý năng lượng và tài nguyên

Chính sách Năng lượng

Công ty TNHH thép Tung Ho Việt Nam cam kết sử dụng năng lượng hiệu quả và khoa học vì mục tiêu bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, lợi ích của các bên hữu quan và tuân thủ các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ Việt Nam. Phương án thực thi trên cơ sở cải tiến liên tục để giảm tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Các hành động được thực hiện:

 1. Đo lường và kiểm tra sử dụng năng lượng để xác định các khu vực tiết kiệm tiềm năng.
 2. Lắp đặt các thiết bị và hệ thống tiêu thụ năng lượng thấp.
 3. Cải thiện lâu dài bằng cách sử dụng các thiết bị tự động hóa và duy trì hiệu suất thiết bị ở mức cao.
 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng liên tục thông qua bảo trì, giám sát và kiểm tra.

Chính sách này sẽ mang đến cho Công ty một trong những điều kiện để phát triển bền vững, cụ thể:

 1. Nâng cao năng lực cạnh tranh: Bằng cách giảm chi phí năng lượng.
 2. Nâng cao hiệu suất thiết bị và sản xuất: trên cơ sở những số liệu tiêu thụ năng lượng được thu thập, phân tích và đánh giá liên tục.
 3. Hiệu quả kinh tế và môi trường: đạt được từ việc cải tiến công nghệ và kỹ thuật.
 4. Đoàn kết nội bộ: thông qua sự tương tác liên tục và hiệu quả của cán bộ - công nhân viên trong quá trình thực hiện chính sách.
 5. Vị thế: luôn ổn định thông qua các đánh giá cao của đối tác, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở những thành tựu đạt được về sử dụng năng lượng hiệu quả.
 6. Trách nhiệm xã hội: được khẳng định thông qua các thành quả đạt được từ suất tiêu hao năng lượng thấp và giảm khí thải CO2 của Công ty.
 7. Trách nhiệm pháp lý: dễ dàng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tránh được các rủi ro pháp lý.
 8. Nhãn năng lượng: đạt được các tiêu chí định mức sử dụng năng lượng của ngành công nghiệp thép.


Chính sách môi trường

Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam xây dựng hình ảnh và thương hiệu sản phẩm thân thiện với môi trường. Với tiêu chí sản phẩm thép “Bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường”, Công ty đã và đang áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, công nghệ và nhân lực để đạt và duy trì mục tiêu này:

 1. Sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
 2. Giảm thiểu, thu gom và xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh.
 3. Giảm thiểu phát thải khí CO2.
 4. Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người lao động.
 5. Sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.
 6. Đầu tư công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến.
 7. Tuân thủ triệt để pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam.

Chính sách này sẽ mang đến cho Công ty một trong những điều kiện để phát triển bền vững, cụ thể:

 1. Nâng cao năng lực cạnh tranh: Bằng cách giảm chi phí xử lý môi trường và tái sử dụng các nguồn tài nguyên, chất thải.
 2. Thị trường: Đối tác và khách hàng sẽ công nhận và ưu tiên sử dụng sản phẩm.
 3. Môi trường thân thiện: Kiến tạo và duy trì môi trường làm việc thân thiện cho cán bộ - công nhân viên công ty và đối tác.
 4. Đoàn kết nội bộ: thông qua sự tương tác liên tục và hiệu quả của cán bộ - công nhân viên trong quá trình thực hiện chính sách.
 5. Vị thế: được duy trì và phát triển thông qua các đánh giá cao của đối tác, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở những thành tựu đạt được về quản lý môi trường.
 6. Trách nhiệm xã hội: khẳng định thông qua các thành quả đạt được từ giảm thiểu và tái sử dụng chất thải, giảm phát thải CO2.
 7. Trách nhiệm pháp lý: dễ dàng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về môi trường, tránh được các rủi ro pháp lý.
 8. Nhãn môi trường: Sản phẩm được công nhận thân thiện với môi trường.Quản lý phòng ngừa ô nhiễm

Phát thải CO2

Hưởng ứng hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu, Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam đã sử dụng công nghệ luyện thép bằng lò hồ quang điện (EAF) giúp giảm phát thải khí CO2 xuống hơn 75% so với công nghệ sản xuất thép truyền thống từ lò cao (BOF).
Ngoài ra, Xưởng cán thép của Công ty áp dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Hãng Danieli (Italia). Phôi thép từ máy đúc liên tục của Xưởng luyện thép cấp trực tiếp vào dây chuyền cán, bỏ qua công đoạn nung phôi, góp phần giảm phát thải khí CO2 và tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường hơn các công nghệ cán thép truyền thống.Quản lý chất thải

Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam luôn đặt giảm thiểu, tái chế làm nguyên tắc chủ đạo và tuân thủ quy định của pháp luật làm kim chỉ nam trong công tác quản lý chất thải.

1.   Nước thải:

100% nước thải được thu gom, xử lý và tái sử dụng trực tiếp vào quá trình sản xuất, không thải ra môi trường.

Công ty đã xây dựng và vận hành 02 hệ thống xử lý nước giải nhiệt cho Nhà máy luyện phôi thép và nhà máy cán thép với tổng công suất xử lý 9.890 m3/giờ, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Nước sau khi xử lý sẽ được tái xử dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất.

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng các bể tự hoại 3 ngăn sẽ được thu gom và xử lý lại bằng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100 m3/ngày. Nước sạch sau xử lý được tái xử dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất.

Nước mưa chảy tràn từ bãi phế liệu được thu gom toàn bộ bằng hệ thống mương hở và tách chất rắn lơ lửng (SS) bằng bể thu gom kết hợp lắng dung tích 900 m3. Sau đó nước được xử lý lại một lần nữa bằng hệ thống xử lý nước giải nhiệt của xưởng luyện thép trước khi tái xử dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất.

Nước từ hệ thống tưới giải nhiệt xỉ thép được thu gom toàn bộ về hố thu kết hợp lắng dung tích 144 m3. Một lượng nước sạch mới được bổ sung cho lượng nước đã bay hơi và tiếp tục tái sử dụng trực tiếp vào chu trình tưới giải nhiệt xỉ thép.

2.   Khí thải

Khí thải phát sinh từ Nhà máy luyện thép được thu gom triệt để dẫn qua tháp giải nhiệt nhanh (HQT) để giảm thiểu khả năng tái sinh Dioxin/Furan và xử lý một số chất khí ô nhiễm có trong khí thải như NOx, SOx, ... sau đó xử lý tiếp bụi lẫn trong khí thải bằng hệ thống túi lọc bụi. Công suất tối đa của cả hệ thống là 1.500.000m3/giờ đảm bảo khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép. Công ty cũng đã lắp đặt 02 trạm quan trắc tự động khí thải liên tục để theo dõi chất lượng khí thải sau xử lý.

Nhà máy cán thép sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, không sử dụng lò nung phôi đồng nghĩa không phát sinh khí thải.3.   Chất thải rắn

Các loại chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất được thu gom triệt để và phân loại tại nguồn đảm bảo dễ dàng trong công tác quản lý. Mỗi loại chất thải được lưu trữ bằng thiết bị và khu vực riêng, phù hợp với đặc tính chất thải và yêu cầu của pháp luật.Các đơn vị tiếp nhận và xử lý chất thải của Công ty được lựa chọn cẩn thận với các tiêu chí là phải tái sử dụng được chất thải sau khi xử lý, xử lý triệt để chất thải, không phát sinh chất thải thứ cấp và công nghệ xử lý hiện đại, tiên tiến.

Các loại chất thải và sản phẩm sau xử lý, chế biến tiêu biểu:

Loại chất thải

Sản phẩm sau chuỗi xử lý/tái chế

Bụi lò luyện thép

Kẽm, thiết, gang

Xỉ thép

Phụ gia xi măng, gạch không nung, vật liệu san lấp

Gạch chịu nhiệt

Tái sử dụng

Dầu thải

Dầu nguyên liệu (dùng đốt lò)

Gỗ thải

Đồ nội thất gỗ, đốt lò

Bao bì thải

Bao bì mớiThân thiện với môi trường

Mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất, sản phẩm thép thân thiện với môi trường, Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp công nghệ, kỹ thuật và quản lý:

Sử dụng nguồn nguyên liệu là phế liệu sắt, thép (chất thải công nghiệp của các ngành sản xuất khác và sinh hoạt của dân cư) với tỷ trọng hơn 90% nhằm giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản, đồng thời giảm áp lực về bảo vệ môi trường do quá trình khai khoáng gây ra.

 1. Sử dụng công nghệ lò hồ quang trong sản xuất thép cho phép giảm phát thải khí CO¬2 đến 75% so với các công nghệ truyền thống khác.
 2. Nước sử dụng trong quá trình sản xuất và sinh hoạt được thu gom và tái sử dụng 100%, vừa tiết kiệm tài nguyên, vừa không gây ảnh hưởng đến môi trường.
 3. Hầu hết các loại chất thải của Công ty đều có thể xem là sản phẩm phụ vì nó là nguồn nguyên liệu đầu vào của các Nhà máy sản xuất khác. Các sản phẩm phụ này sau khi chế biến sẽ cho ra đời các sản phẩm có giá trị cao như kẽm, thiết, phụ gia xi măng, sắt oxit, gỗ thương phẩm, dầu, bao bì, ...
 4. Hơn 20% diện tích của Công ty được trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan, hấp thụ CO2 và các khí độc hại, cải tạo môi trường không khí xung quanh.
More Sustainability
Quản lý năng lượng và tài nguyên
Quản lý phòng ngừa ô nhiễm