Tin tức:
Back

Lịch sử công ty

1946 đến nay
1946
Ông Ho-Jin-Tuei thành lập “Tung Ho Hang” tiền thân của Công ty Thép Tung Ho.
1975
Công ty Thép Tung Ho thành lập quỹ Ho-Jin-Tuei. Từ năm 1991 quỹ bắt đầu trao phần thưởng đầu tiên cho những cá nhân có đóng góp tích cực cho xã hội.
1986
Công ty Thép Tung Ho mua lại nhà máy thép Bade Đào Viên từ công ty thép Sheng Chin, nhà máy sở hữu hai lò điện EAF với công suất mỗi lò 50 tấn cùng với hai dây chuyền cán thép thanh (1995 nhà máy Đào Viên đạt chứng nhận JIS Mark), (Nhà máy Bade Đào Viên dừng việc sản xuất vào năm 2010).
1993
Công ty Thép Tung Ho xây dựng xưởng thép hình chữ H đầu tiên tại nhà máy Miêu Lật (2007 nhà máy Miêu Lật đạt chứng nhận JIS Mark).
1998
Nhà máy Miêu Lật bắt đầu sản xuất thép tấm khổ hẹp.
2016.01
Công ty Thép Tung Ho mua lại cổ phần từ nhà máy Thép Fuco Việt Nam.
2016.05
Công ty Thép Tung Ho ký hợp đồng lắp đặt dây chuyền cán thép thanh và thép hình với Danieli.
2016.09
Công ty thép Fuco Việt Nam chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam.
1962
Công ty Thép Tung Ho bắt đầu tháo dỡ và kinh doanh phế liệu. Đó cũng là nền tảng giúp Thép Tung Ho trở thành công ty dỡ tàu có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, trong hai thập kỷ tiếp theo.
1965
Công ty Thép Tung Ho xây dựng nhà máy cán thép đầu tiên tại Cao Hùng (vào năm 1994 nhà máy Cao Hùng đạt chứng nhận JIS Mark). Cùng năm Thép Tung Ho bắt đầu dùng ván được dỡ từ tàu làm nguyên liệu cán thép.
1977
Công ty Thép Tung Ho lắp đặt lò hồ quang điện (EAF) và máy đúc liên tục đầu tiên tại Đài Loan. Nhà máy Cao Hùng trở thành nhà máy tích hợp cán và luyện.
1988
Công ty Thép Tung Ho lên sàn chứng khoán dưới tên Tung Ho Steel Enterprise Corp.
1996
Nhà máy Cao Hùng xây dựng dây chuyền sản xuất thép hình chữ H thứ hai, nhà máy tích hợp sản xuất thép cây và thép hình.
2010
Nhà máy mới của Công ty Thép Tung Ho được xây dựng ở Đào Viên với dây chuyền cán thép không ống khói đầu tiên tại Đài Loan (Năm 2011 nhà máy Đào Viên đạtc chứng nhận JIS Mark).
2018
THSVC sản xuất thanh thép thanh đầu tiên bởi nhà máy cán thép không ống khói đầu tiên tại Việt Nam.

Company Histories Timelines

1946 to đến nay
1946
Công ty Thép Tung Ho bắt đầu tháo dỡ và kinh doanh phế liệu. Đó cũng là nền tảng giúp Thép Tung Ho trở thành công ty dỡ tàu có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, trong hai thập kỷ tiếp theo.
1962
Công ty Thép Tung Ho bắt đầu tháo dỡ và kinh doanh phế liệu. Đó cũng là nền tảng giúp Thép Tung Ho trở thành công ty dỡ tàu có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, trong hai thập kỷ tiếp theo.
1965
Công ty Thép Tung Ho xây dựng nhà máy cán thép đầu tiên tại Cao Hùng (vào năm 1994 nhà máy Cao Hùng đạt chứng nhận JIS Mark). Cùng năm Thép Tung Ho bắt đầu dùng ván được dỡ từ tàu làm nguyên liệu cán thép.
1975
Công ty Thép Tung Ho thành lập quỹ Ho-Jin-Tuei. Từ năm 1991 quỹ bắt đầu trao phần thưởng đầu tiên cho những cá nhân có đóng góp tích cực cho xã hội.
1977
Công ty Thép Tung Ho lắp đặt lò hồ quang điện (EAF) và máy đúc liên tục đầu tiên tại Đài Loan. Nhà máy Cao Hùng trở thành nhà máy tích hợp cán và luyện.
1986
Công ty Thép Tung Ho mua lại nhà máy thép Bade Đào Viên từ công ty thép Sheng Chin, nhà máy sở hữu hai lò điện EAF với công suất mỗi lò 50 tấn cùng với hai dây chuyền cán thép thanh (1995 nhà máy Đào Viên đạt chứng nhận JIS Mark), (Nhà máy Bade Đào Viên dừng việc sản xuất vào năm 2010).
1988
Công ty Thép Tung Ho lên sàn chứng khoán dưới tên Tung Ho Steel Enterprise Corp.
1993
Công ty Thép Tung Ho xây dựng xưởng thép hình chữ H đầu tiên tại nhà máy Miêu Lật (2007 nhà máy Miêu Lật đạt chứng nhận JIS Mark).
1996
Nhà máy Cao Hùng xây dựng dây chuyền sản xuất thép hình chữ H thứ hai, nhà máy tích hợp sản xuất thép cây và thép hình.
1998
Nhà máy Miêu Lật bắt đầu sản xuất thép tấm khổ hẹp.
2010
Nhà máy mới của Công ty Thép Tung Ho được xây dựng ở Đào Viên với dây chuyền cán thép không ống khói đầu tiên tại Đài Loan (Năm 2011 nhà máy Đào Viên đạtc chứng nhận JIS Mark).
2016.01
Công ty Thép Tung Ho mua lại cổ phần từ nhà máy Thép Fuco Việt Nam.
2016.05
Công ty Thép Tung Ho ký hợp đồng lắp đặt dây chuyền cán thép thanh và thép hình với Danieli.
2016.09
Công ty thép Fuco Việt Nam chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam.
2018
THSVC sản xuất thanh thép thanh đầu tiên bởi nhà máy cán thép không ống khói đầu tiên tại Việt Nam.